Sex steg för att bli stolt på jobbet

En stolt medarbetare klarar motgångar bättre och har mer energi. En stolt och glad person smittar av sig på sin omgivning och bidrar till en bättre arbetsmiljö och stärker relationerna på arbetsplatsen. Det finns undersökningar som visar att människor som är vänliga och har ett positivt bemötande mot kollegor och kunder är 12-20 % mer produktiva. Att vara hövlig på jobbet visar sig till och med kunna sänka sjukfrånvaron. Och att en komplimang värderas av hjärnan lika högt som om vi fick en bunt pengar av någon, skriver Forbes i en rapport.

Visst beror vår känsla av stolthet till stor del på våra kollegor, chefen och kulturen. Men det är också mitt eget ansvar att göra vad jag kan för att känna mig stolt.

  • En värdegrund du kan stå för

Försök att aktivt söka dig till en arbetsplats vars värdegrund du delar. Står du för vad företaget säger och gör?

  • Hitta ditt varför

Det räcker inte med att gå till jobbet bara för att det är ett jobb. Vi behöver känna att vårt arbete har ett syfte, en mening, ett innehåll som går ut på annat än att tjäna pengar.

  • Var snäll mot dig själv

Att fokusera på misslyckanden och negativa saker är en nedärvd reflex som hjälpt människan att utvecklas och överleva. Idag vet vi att tankarna påverkar kroppen och alla har någonting som är bra, fokusera på det istället.

  • Beröm andra

Ha som målsättning att berömma kollegor i vardagen. Ta initiativet så kommer det smitta av sig.

  • Släpp taget och hitta ditt rätta sammanhang

Ibland måste man våga släppa taget och hitta sitt ”varför” på något annat sätt. Om man trots ihärdiga försök inte känner stolthet över sin arbetsplats, varumärket och sin yrkesroll, så kanske det är dags att göra något annat. Det är helt okej.

  • Hur ser du på ditt jobb?

Alltför ofta möter jag grupper där man skojar och säger att man inte har någon lön, mer ett bidrag. Så länge jag förminskar min egen insats på en arbetsplats till att vara något som inte är värt mer än ett bidrag, en allmosa … då kommer jag aldrig någonsin att känna mig stolt i det jag gör. Som vanligt börjar allt med mig själv.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.