Motivation

Fem steg för att bli stolt på jobbet

Sex steg för att bli stolt på jobbet En stolt medarbetare klarar motgångar bättre och har mer energi. En stolt och glad person smittar av sig på sin omgivning och bidrar till en bättre arbetsmiljö och stärker relationerna på arbetsplatsen. Det finns undersökningar som visar att människor som är vänliga och har ett positivt bemötande …

Fem steg för att bli stolt på jobbet Läs mer »